Február v MŠ

V mesiaci február nás čaká:
– Starostlivosť o vtáčiky
– Kalendár počasia
– Výpočet Eko stopy školy
– Fašiangy
– Šikovné deti

Karneval
K mesiacu február už neodmysliteľne patrí aj karneval 🙂 Tak ako každý rok, tak aj tento sa v každej triede konal karneval, ktorý si užili nielen deti, ale aj pani učiteľky. Deti aj tento rok nesklamali a prezliekli sa aj do nezvyčajných masiek. Pre deti boli pripravené rôzne hry a súťaže, ale aj predstavovanie masiek a chodenie z triedy do triedy. Pre deti bola prichystaná aj karnevalovská hostina, na ktorej si deti veľmi pochutnali. Tento rok sa karnevalové masky deťom naozaj vydarili a veríme, že aj budúci rok budú takí úžasní ako tento. Samozrejme vďaka patrí aj rodičom, ktorí pripravili masky pre svoje detičky.

Šikovné deti
Dňa 14. 2. 2020 sa v telocvični našej MŠ konala školská akcia s názvom Šikovné deti, kde si mohli deti zo všetkých tried zdokonaliť svoj beh, sed, kľak, drep, ľah vpred a ľah vzdať, prostredníctvom úloh, ktorými pomohli zatúlanej včielke Ele nájsť cestu domov za svojimi kamarátkami a kamarátmi. Všetky deti boli po celý čas motivované a úlohy vykonávali s radosťou a odhodlaním. Ako odmenu nedostali deti sladkosť, ale nálepku včielky, z ktorých mali radosť.

Február v MŠ
Prejsť na začiatok