Mesiac: august 2020

OZNAMY !

Milí rodičia, oznamujeme Vám, že brány našej dúhovej škôlky sa otvárajú dňa 02. 09. 2020. Zároveň Vás žiadame, aby ste pri nástupe Vášho dieťaťa do MŠ priniesli a odovzdali triednym učiteľkám potrebné vyplnené dokumenty – dotazník o zdravotnom stave dieťaťa a vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré sú k dispozícii na našej web stránke www.mshatvaniho.sk v časti DOKUMENTY.Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na […]

Prejsť na začiatok