OZNAMY !

Milí rodičia, oznamujeme Vám, že brány našej dúhovej škôlky sa otvárajú dňa 02. 09. 2020. Zároveň Vás žiadame, aby ste pri nástupe Vášho dieťaťa do MŠ priniesli a odovzdali triednym učiteľkám potrebné vyplnené dokumenty – dotazník o zdravotnom stave dieťaťa a vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré sú k dispozícii na našej web stránke www.mshatvaniho.sk v časti DOKUMENTY.
Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na detičky, ich úspešný vstup do nového školského roku 2020/2021 a veríme, že všetko spolu opäť zvládneme.

OZNAMY !
Prejsť na začiatok