Mesiac: december 2020

December 2020

V mesiaci december nás čaká:– príprava vianočného pozdravu pre rodičov– prekvapenie pre vtáčiky– Hop – skok, motivované pohybové činnosti zamerané na skákanie– Zdravé maškrty, prezentácia pre rodičov pomocou sociálnej siete V piatok 4.12. aj do našej Krásnej MŠ zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi (s opatreniami). Detičky Mikulášovi zaspievali, zarecitovali a za to si zaslúžili balíček […]

November 2020

V mesiaci november sme v našej MŠ s deťmi pozorovali takmer všetky zmeny v prírode, na stromoch, listoch, ale aj plodoch.Každá trieda si sama zorganizovala aktivitu Beh s vlajúcimi predmetmi, kde si deti osvojovali a zdokonaľovali správnu techniku chôdze a behu.Besedu so zdravotnou sestrou absolvovali najmä naši predškoláci, kde identifikovali typické znaky ochorení a ako […]

Prejsť na začiatok