November 2020

V mesiaci november sme v našej MŠ s deťmi pozorovali takmer všetky zmeny v prírode, na stromoch, listoch, ale aj plodoch.
Každá trieda si sama zorganizovala aktivitu Beh s vlajúcimi predmetmi, kde si deti osvojovali a zdokonaľovali správnu techniku chôdze a behu.
Besedu so zdravotnou sestrou absolvovali najmä naši predškoláci, kde identifikovali typické znaky ochorení a ako si chrániť svoje zdravie. Sledovali krátky príbeh o ochrane zdravia, na ktorý viedli rozhovor a diskusiu so zdravotnou sestrou.

November 2020
Prejsť na začiatok