Február 2021

Vo februári nás čaká:
– Pokusy so snehom
– Výpočet Eko stopy školy
– Šikovný šašovia
– Karneval

Pokusy so snehom
Deti si v rámci svojich tried a v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti spolu so svojimi pani učiteľkami vyskúšali rôzne pokusy so snehom. Pozorovali topenie snehu, mrznutie vody na ľad alebo maľovanie na sneh. Deťom sa aktivity páčili a vykonávali ich s radosťou.

Karneval
Ako iné roky, ani tento rok nesmie chýbať karneval v každej triede a zároveň oboznamovanie sa s tradíciami na Fašiangy. Deti sa oboznámili s tradíciami, ktoré robili ľudia kedysi a ktoré sa robia dodnes. Každá trieda si zorganizovala svoju oslavu karnevalu vo svojej triede. Deti si kostýmy doniesli z domu, ba dokonca si svoje škrabošky vyrábali po celý týždeň (foto viď. galéria)

Február 2021
Prejsť na začiatok