Apríl 2021

V mesiaci apríl nás čaká:
– Týždeň enviro aktivít
– Deň stromu – zber papiera
– Hry na lezenie na školskom dvore
– Online prezentácia pomazánok a jedál pre rodičov

Týždeň enviro aktivít
Už tradične si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Bolo to v roku 1970, keď vedci, hlavne ekológovia v USA ovplyvnení fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme demonštračne vyzvali ku spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou.
Do osláv svetového dňa Zeme sa zapojila i naša materská škola. Pre detičky si naše pani učiteľky od pondelka do piatka pripravili bohatý program plný zábavy a poznávania, ktorý sa niesol aktuálnou témou týždňa: „Narodeniny našej Zeme“. Hovorili sme o ochrane prírody, skúmali, pozorovali a manipulovali, tvorili Zem a jej súčasti z rôzneho materiálu, triedili odpad… Vyústením týždňa bolo vysadenie stromčekov na školskom dvore (foto viď. fotogaléria).

Deň stromu – zber papiera
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do „Jarného zberu papiera“, jednotlivcom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

Hry na lezenie na školskom dvore
Športové aktivity ovplyvňujú okrem telesného vývinu – psychický, sociálny, morálny a emocionálny vývin dieťaťa. Na základe ich pravidelnej realizácie v materskej škole a prirodzenej radosti z pohybu deti nadobúdajú trvalý pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám. Utvára sa tak pevný základ celoživotného  kladného postoja k pohybovým aktivitám a športu. Aktívny pohyb a zdravá životospráva sú totiž nenahraditeľnou súčasťou zdravého životného štýlu.
Jednou z pohybových aktivít, ktoré sme s deťmi realizovali, boli hry na lezenie na školskom dvore /viď. fotogaléria/.

Online prezentácia pomazánok a jedál pre rodičov
V našej materskej škole býva každoročne  zvykom usporiadať ochutnávku nátierok, ktoré ponúkame Vašim deťom na desiatu a olovrant. Momentálna situácia nás obmedzuje a ochutnávku v pravom slova zmysle nám nedovolí uskutočniť . Preto by sme Vám  chceli aspoň prostredníctvom obrázkov a receptov predstaviť to, čo deťom šikovné pani kuchárky pripravujú. Jazýčkom neochutnáte, ale pokochajte sa aspoň očami /viď. prezentácia nižšie/.
Dobrú chuť.

Apríl 2021
Prejsť na začiatok