November 2021

V mesiaci november náš čaká:
Oslava Medzinárodného dňa MŠ – Aktivity so Stromáčikom – Beh s vlajúcimi predmetmi – Beseda so zdravotnou sestrou – Výstava prác na tému: „Ideme na zdravý nákup“.

4. november – DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL

V rovnomennej knihe amerického spisovateľa Roberta Fulghuma,
kde autor nádherne vystihuje dôležitosť predprimárnej edukácie, sa píše:

„Toto sú veci, ktoré som sa naučil práve tam:
Deľte sa o všetko.
Ak niečo nájdete, vráťte to späť.
Uložte si po sebe neporiadok.
Povedzte prepáč, ak niekomu ublížite.
Umyte si ruky pred jedlom.
Splachujte záchod.
Teplé koláčiky a studené mlieko sú dobré pre každého.
Žite život v rovnováhe.
Každý deň sa trocha učte, myslite, kreslite, maľujte, spievajte, tancujte, hrajte sa a pracujte.
Zdriemnite si poobede každý deň.
Keď idete von do sveta, dávajte si pozor na dopravu, majte hlavu hore a držte sa pevne za ruky.
Vnímajte zázraky.
Pamätajte si to malé semienko v plastovom pohári. Korene idú dole a rastlina hore. Nikto skutočne nevie, prečo sa to takto deje, no my sme rovnakí.
Zlaté rybky, škrečky, biele myši a dokonca aj to semienko v plastovom pohári zahynie. Rovnako tak i my.
Spomeňte si na svoje prvé slovo, ktoré ste sa naučili. To najväčšie slovo zo všetkých: POZRI. Všetko, čo potrebujete vedieť je niekde okolo vás. Všetky zlaté pravidlá, láska aj základná hygiena. Ekológia, politika i rozumný život.
A nakoniec skúste popremýšľať o tom, aký by bol náš svet, ak by sme na tieto pravidlá nezabúdali v rodinách, školách, v práci, politike… O čo by bol svet lepší, ak by sme úplne všetci- celý svet – mali koláčik a mlieko každý deň o 3 hodine popoludní, a potom si ľahli pod prikrývku a trochu si zdriemli. Alebo ak by v každej politike v krajinách platili pravidlá, že vždy, keď niečo nájdete, vrátite to späť alebo upracete po sebe neporiadok. Všetko by bolo úplne inak.
A taktiež táto vec bude platiť navždy: Nezáleží na tom, koľko máte rokov. Keď idete do sveta, je lepšie, ak sa držíte pevne za ruky.“
Aj v našej MŠ si tento deň pripomíname aspoň interne rozhovormi s deťmi, počúvaním aj spevom hymny tohoto dňa, či výrobou obrazu našej MŠ v rôznych výtvarných, či konštruktívnych prevedeniach, keďže epidemiologická situácia nám teraz nedovoľuje verejné aktivity napr. v spolupráci s rodinou, či inými inštitúciami. /foto viď. fotogaléria/

BEH S VLAJÚCIMI PREDMETMI

V mesiaci november sme sa zúčastnili športovej akcie na tému – Beh s vlajúcimi predmetmi.
Cieľom podujatia bolo aktívne zapájať deti do aktivít podporujúcich zdravý životný štýl a ovládať správnu techniku chôdze a behu.
Deti sa zahrali hry ako Líška a zajace, Na medveďa, Naháňačka vo dvojici a plnili i rôzne bežecké úlohy – Beh po vyznačenej dráhe okolo stromov, Beh po svojej farebnej cestičke, Beh za šarkanom.
V tomto jesennom počasí sme si nielen posilnili svoje zdravie, ale sa i dobre zabavili a odniesli si krásne zážitky. /foto viď. fotogaléria/

AKTIVITY SO STROMÁČIKOM

Aj tento mesiac sme zabavili so „Stromáčikom“. Pani učiteľky s deťmi vyrábali domácu plastelínu, modelovali, vyrábali a maľovali šperky z tvrdnúcej hmoty, robili pokusy s naklonenou rovinou – spúšťali autíčko z podložky rôznej výšky a na záver robili pokus s papierovými taškami. /foto viď. fotogaléria/

November 2021
Prejsť na začiatok