September 2021

V mesiaci september nás čakalo:
Prvý deň v materskej škole – Návšteva Ekorelaxu – Hry s vetrom – Aktivity so Stromáčikom – Týždeň športu

Prvý deň v materskej škole
2. septembra sa otvorili brány našej dúhovej škôlky. Pani učiteľky vítali deti pri vstupe do budovy od skorého rána a v prípade potreby usmerňovali rodičov do príslušných tried. V triedach čakali na detičky okrem triednych učiteľiek i malé darčeky na privítanie. V prvý deň sa deti postupne oboznamovali s bezpečnostnými pravidlami, jednotlivými kútikmi a hračkami v nich, poznávali nových kamarátov, mená pani učiteliek…
Najväčšiu radosť mali deti však z toho, že sa mohli podeliť so svojimi zážitkami z prázdnin, aké miesta navštívili, koľko nových kamarátov spoznali, koľko kopčekov zmrzliny zjedli….
Prvý deń v škôlke bol bohatý na program i zážitky a dúfame, že ako zvládli prvý deň bez väčších sĺz, tak zvládnu i všetky nasledujúce dni školského roka a škôlka sa stane pre nich prostredím, do ktorého budú chodiť s radosťou a úsmevom na perách!!! /foto viď. fotogaléria/

Návšteva Ekorelaxu
Naši predškoláci v mesiaci september navštívili Ekorelax v našom meste. Pozreli si menšie i väčšie druhy živočíchov v akváriách, teráriach, klietkach… Niektoré mohli aj pohladkať a ak ich niečo zaujímalo, na ich zvedavé otázky odpovedali skúsení chovatelia. /foto viď. fotogaléria/

Hry s vetrom
Na pozorovanie sily vetra si každá trieda zhotovila predmet, ktorý potom umiestnili na viditeľom mieste na školskom dvore. Deti tak môžu pozorovať silu vetra nielen priamo na dvore, ale i zo svojej triedy. /foto viď. fotogaléria/

Aktivity so Stromáčikom
Tento školský rok sme sa zapojili do „Stromu života“. Založili sme školský klub Dúha, ktorý symbolizuje našu materskú školu. Strom života je enviromentálna organizácia, ktorá zážitkovým vzdelávaním o prírode, životnom prostredí a kvalite života prebúdza v deťoch chuť učiť sa, meniť sa a konať v prospech ochrany a zveľaďovania života na Zemi. Počas roka budeme realizovať aktivity podporujúce budovanie pozitívneho vzťahu k prírode, okolitému prostrediu, ochrane Zemi, pretože všetko to, čo počas života zažijeme, ostane v nás. /foto viď. fotogaléria/

Týždeň športu
V rámci európskeho týždňa športu v termíne od 23.9. do 30.9. 2021 naša materská škola zorganizovala športové podujatie s názvom „Športujeme hravo zdravo“. Športových aktivít sa zúčastnili všetky triedy, od najmenších po najväčších. Športovanie začalo rozcvičkou a po nej nasledovalo zdolávanie jednotlivých stanovíšť. Deti behali okolo kužeľov, skákali cez kruhy, preskakovali prekážky, hádzali na cieľ a prevážali lopty vo fúriku. Na záver si deti za úspešné zvládnutie všetkých prekážok spoločne zatlieskali a pani učiteľka im odovzdala diplom. /foto viď. fotogaléria/

September 2021
Prejsť na začiatok