O nás


O násMaterská škola je 6 – triedna. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku 3-6 rokov, deťom so špeciálno-pedagogickými potrebami a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom možnosť poldenného pobytu.

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením MŠ prispieva rodič alebo osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť.
Aktuálna výška poplatku je 30 EUR za každý mesiac vopred. Poplatok sa neuhrádza posledný rok pred začatím povinnej školskej dochádzky.

Stravovanie zabezpečuje školská jedáleň pri materskej škole.

Materská škola je umiestnená v účelovej budove. Delená je do pavilónov pre deti a hospodársky pavilón.

ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

A pavilón

trieda č.1 – FIALOVÁ pre 3-6 ročné deti s autizmom
počet detí : 5
triedna učiteľka: Danka Vengrinová
učiteľka: Dorota Vitályosová
pedagogický asistent: Bc. Jana Záslavová
pomocný vychovávateľ: Jana Sikorská

trieda č.2 – ŽLTÁ 3-4 ročné deti
počet detí : 20
triedna učiteľka: Mgr. Bianka Magyarová
učiteľka: Eva Weissová
pedagogický asistent: Martina Šusteková

Na poschodí je učebňa AJ, psycho-motoricá herňa a sauna.

B pavilón

trieda č.3 – MODRÁ pre 5-6 ročné deti
počet detí : 19
triedna učiteľka: Ľudmila Antalová
učiteľka: Jarmila Kulčárová

trieda č.4 – ZELENÁ pre 4-5 ročné deti
počet detí : 21
triedna učiteľka: Alena Kmeťová
učiteľka: Nikoleta Gažúrová

Na poschodí má kanceláriu náš školský podporný tím:
– školský psychológ: Mgr. Michaela Vargová
– sociálny pedagóg: Mgr. Tatiana Gecková
– zdravotná sestra: Mgr. Zuzana Ciprusová
a školský logopéd: PaedDr. Mária Lukáčová

C pavilón

trieda č.5 – ČERVENÁ pre 4-6 ročné deti
počet detí : 18
triedna učiteľka: Mgr. Ľubica Albertová
učiteľka: Ružena Sendrejová

trieda č.6 – ORANŽOVÁ pre 3 ročné deti
počet detí : 18
triedna učiteľka: Mária Madžová
učiteľky: riad. Mgr. Aneta Ruszóová, Mgr. Vivien Habodászová

H pavilón

kuchyňa, práčovňa a kancelária vedúcej ŠJ
Prejsť na začiatok