Projekt Ekosrdiečko a Národný projekt POP II


Projekty



Národný projekt POP II – Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Riadiaci orgán: www.ludskezdroje.gov.sk Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk Prijímateľ Národ. projektu: www.mpc-edu.sk

Viac o projekte si prečítate na: www.mshatvaniho.sk/dokumenty/

Ekosrdiečko – súbor aktivít zameraných na environmentálnu výchovu a zdravý životný štýl.
Podrobnosti tu:   Word

Článok o našej novej Eko-učebni čítajte na stránke www.rimava.sk


Logo



Prejsť na začiatok