Rodičovské združenie

div class=“ecstudio-main-page“>

Rodičovské združenie pri Materskej školeČlenovia rodičovskej rady

Trieda Meno a priezvisko/funkcia
Lucia Caková/predseda RZ
č.1 fialová Denisa Dienešová/člen
č.2 žltá Kristína Chovancová/člen
č.3 modrá Michal Václavik/člen
č.4 zelená JUDr. Zuzana Gödriová/člen
č.5 červená Jaroslava Matušková/člen
č.6 oranžová Andrea Jonášová/člen
Prejsť na začiatok