Rodičovské združenie


Rodičovské združenie pri Materskej školeČlenovia rodičovskej rady

Trieda Meno a priezvisko/funkcia
Lucia Caková/predseda RZ
Č.1. fialová Denisa Dienešová/člen
Č. 2 žltá František Puškáš/člen
Č.3. modrá František Puškáš/člen
Č.4. zelená Marcel Kubaliak/člen
Č.5. červená Erika Bottová/člen
Č.6. oranžová Ing. Martina Kacianová/člen
Prejsť na začiatok