Autor: msduhars6

MÁJ 2024

Deň otvorených dverí a zápis do MŠ 2024 Deň otvorených dverí 2024 09. mája naša materská škola otvorila svoje brány a privítala budúcich škôlkarov. Rodičia si mohli pozrieť vonkajšie i vnútorné priestory našej mš, vidieť prácu našich pani učiteliek , získať užitočné informácie od školskej psychologičky a sociálnej pracovníčky pre ľahšiu adaptáciu dieťaťa a bližšie […]

APRÍL 2024

Svetový deň povedomia o autizme – 2. apríl Na začiatku apríla, konkrétne druhý deň v mesiaci, sme si pripomínali Svetový deň autizmu, počas ktorého sa v našej MŠ konal 1.ročník mašličkovej výzvy. Spoločne sa nám podarilo priviazať krásnych 210 mašlí. Na znak úcty a spolupatričnosti k osobám s poruchou autistického spektra sme sa obliekli do […]

MAREC 2024

KNIŽNÁ BÚDKA KNIŽNÁ BÚDKA Milí rodičia, materská škola pre naše deti pripravila ,,Knižné búdky“. Aby však spĺňali účel, pre ktorý boli vytvorené, chceme Vás všetkých poprosiť o spoluprácu. Ak máte doma detské knižky, ktoré už nepotrebujete, prineste ich do vašej triedy a odovzdajte ich pani učiteľkám. My ich umiestnime do KNIŽNEJ BÚDKY, odkiaľ si ich […]

FEBRUÁR 2024

KARNEVAL 2024 V škôlke máme veľký bál, hurá je tu KARNEVAL Fašiangový čas prináša zábavu, radosť a veselosť. Detský karneval v tomto čase je milou tradíciou aj v našej MŠ. Iba karneval je miesto plné fantázie , kde sa spolu v dobrej nálade zabávajú princezné s policajtmi , zvieratkami , kozmonautom ale aj krehkou vílou […]

Prejsť na začiatok