Oznam!

Milí rodičia,
oznamujeme Vám, že brány našej dúhovej škôlky sa otvárajú dňa 02. 09. 2021. Zároveň Vás žiadame, aby ste pri nástupe Vášho dieťaťa do MŠ priniesli a odovzdali triednym učiteľkám potrebný vyplnený dokument – Vyhlásenie o bezpríznakovosti /prípadne ho vyplníte osobne 2.9.2021/, ktorý je  k dispozícii na našej web stránke www.mshatvaniho.sk v časti DOKUMENTY.
Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na detičky, ich úspešný vstup do nového školského roku 2021/2022 a veríme, že všetko spolu opäť zvládneme.
Kolektív MŠ

Oznam!
Prejsť na začiatok