APRÍL 2024

Svetový deň povedomia o autizme – 2. apríl 💙💙💙

Na začiatku apríla, konkrétne druhý deň v mesiaci, sme si pripomínali Svetový deň autizmu, počas ktorého sa v našej MŠ konal 1.ročník mašličkovej výzvy. Spoločne sa nám podarilo priviazať krásnych 210 mašlí. 🩵🎗️ Na znak úcty a spolupatričnosti k osobám s poruchou autistického spektra sme sa obliekli do modrého, vzali si modrý doplnok alebo priviazali modrú stužku na zábradlie našej MŠ. Pripravené boli aj edukačné aktivity, ktoré priblížili deťom spôsob vnímania autistov. 🧩😊 Prečo modrá? 🔵Prostriedkom upozorňovania na problémy súvisiace s autizmom sa stala modrá farba, ktorá je považovaná za farbu komunikácie. Práve v oblasti komunikácie majú ľudia s poruchami autistického spektra výrazné znevýhodnenia. Cieľom výzvy bolo zvýšiť povedomie o autizme a pomáhať autistom začleniť sa do spoločnosti.

ĎAKUJEME nielen všetkým, ktorí spolu s nami vyjadrili úctu ľuďom s PAS, ale tiež tým, ktorí sa o nich od mala starajú a vychovávajú z nich plnohodnotných a inšpiratívnych jednotlivcov, či už v školskom zariadení alebo doma. 💙 /viď. fotogaléria/

JAR U NÁS V MŠ

Jar u nás v MŠ 🌸 /viď. fotogaléria/

Lastovičky prileteli, včielky pekne bzučia,

potok nám spieva o jari, všetky stromy pučia.

Trávička je zelená, slnko stále hreje,

o jari si spievame, veď nič krajšie nie je.

🌷

VČIELKIN SLÁVIK

Dňa 18.04.2024 sa v našej materskej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže ,,Včielkin slávik”. 🎶

Účastníci predniesli krásne spevácke výkony, ktore s nimi nacvičovali pani učiteľky a rodičia. 😊 Deti privítala pani učiteľka príbehom o stratenom husľovom kľúči, ktorý jej pomohli nájsť motýlik 🦋 a lienka 🐞Speváckeho prednesu sa zúčastnilo 12 detí. Deti svoje výkony podali čo najlepšie ako vedeli, za čo boli v závere odmenené diplomom a drobným darčekom. 🎤 Po svojich výkonoch si zaslúžene pochutnali na pripravených dobrotách od pani kucháriek 🍰🍎.

Víťazi boli všetci, všetky deti ukázali aké sú šikovne, ako vedia pracovať so svojim hlasom a ako prekonať trému. 😊

Jednotlivé deti sa navzájom povzbudzovali potleskom a tak si navzájom pomáhali. ❤️👏

👍 víťazi v jednotlivých kategóriách:

3-5 ročné deti – Peťka Ďurková

5-6 ročné deti – Lenka Vargová

Gratulujeme 🤍🎵🎤 /viď. fotogaléria/

DEŇ ZEME 💚

🌎DEŇ ZEME🌎

Deň Zeme sa každoročne oslavuje 22. apríla. V našej škôlke sme narodeniny našej Zeme oslávili aktivitami zameranými na pomoc našej krásnej a jedinečnej Zemi.🤩👍🌏

S malými i veľkými škôlkarmi sme sa tento týždeň rozprávali o triedení odpadu 🟤🔵🟡🟢🗑️ o ochrane životného prostredia 🌱 a dôležitosti nášho správania sa k prírode a v prírode 💚🫶.

V triedach si pani učiteľky s deťmi vytvorili plagáty a aktivity, ktoré sa venovali tejto téme. ❤️👏🙏 /viď. fotogaléria/

APRÍL 2024
Prejsť na začiatok