Kontakt


Kontaktujte nás




Kontakty



Riaditeľka MŠ:
Mgr. Aneta Ruszóová, tel: 047/56 22 665, 0911 883 736, ms-hatvaniho@rsnet.sk
Konzultačné hodiny:
Štvrtok/párny týždeň/: 7.30-11.00 hod.
Štvrtok/nepárny týždeň/: 13.00-15.00 hod.

Zástupkyňa riaditeľky:
Mgr. Ľubica Albertová, tel: 047/56 22 665
Konzultačné hodiny:
Utorok: 11.00-12.00 hod.

Administratívna pracovníčka:
Ľubica Furmanová, tel: 047/56 22 665, ms-hatvaniho@rsnet.sk
Úradné hodiny:
Pondelok-Piatok: 6.30-14.30 hod.

Vedúca školskej jedálne:
Ivana Karasová, tel: 047/56 24 037, 0911 881 893, sjhatvaniho@rsnet.sk
Úradné hodiny:
Pondelok-Piatok: 7.30-15.30 hod.

Školský psychológ:
Mgr. Michaela Vargová, psychologmshatvaniho@gmail.com
Konzultačné hodiny:
Pondelok-Piatok: 7.30-11.30 hod.

Zdravotná sestra:
Mgr. Zuzana Ciprusová, zdravotnikmshatvaniho@gmail.com
Konzultačné hodiny:
Pondelok-Utorok: 7.30-15.30 hod.






Školská jedáleň pri MŠ
I. Hatvaniho 1759/13
979 01 Rimavská Sobota
tel: 047/56 24 037, 0911 881 893
sjhatvaniho@rsnet.sk


Prejsť na začiatok