Prevádzka školy


Prevádzka materskej školyPondelok – Piatok 6:45 – 17:00 hod.
Od 6:45 do 7:00 ráno je služba v každej triede, popoludní od 16:30 do 17:00 v každej triede.


Denný poriadok • Hry a hravé činnosti podľa výberu detí
 • Zdravotné cvičenia
 • 9:00 – 9:30 Hygiena, desiata
 • Vzdelávacie aktivity
 • Príprava detí na pobyt vonku, pobyt vonku
 • 11:30 – 12:20 Osobná hygiena, obed
 • Príprava na odpočinok, odpočinok
 • 14:30 – 15:00 Osobná hygiena, olovrant
 • Vzdelávacie aktivity
 • Hry a činnosti podľa výberu detí, pobyt vonku
 • Denný poriadok:
 • zabezpečuje vyvážené striedanie spontánnych hier a riadených činností
 • vytvára dostatočný priestor pre individuálne potreby detí
 • zabezpečuje dodržiavanie zásad zdravej životosprávy (pravidelné stravovanie, dostatočný pobyt na čerstvom vzduchu, dostatočná pohybová aktivita a odpočinok)

V našej ponuke ďalej je:

 • Plavecký výcvik
 • Korčuliarsky výcvik
 • Lyžiarsky výcvik
 • Muzikoterapia
 • Divadelné predstavenia priamo v materskej škole
 • Pravidelná návšteva knižnice
 • Posedenie s Mikulášom
 • Karneval
 • Výuka anglického jazyka externým lektorom
 • Spoločenské posedenia so starými rodičmi, Deň rodiny
 • Rozlúčka s predškolákmi
 • Konzultačné dni pre rodičovPrejsť na začiatok