Rada školy


Rada školyRada školy pri MŠ I. Hatvaniho 321 Rimavská Sobota bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 01. 04. 2016.

Prejsť na začiatok