MAREC 2024

Ochutnávka jedál z našej školskej jedálne

Svetový deň Downovho syndrómu

Prednes poézie a prózy – školské kolo

Marec – mesiac knihy – návšteva mestskej knižnice

22- marec – Svetový deň vody

MAREC 2024
Prejsť na začiatok