MAREC 2024

KNIŽNÁ BÚDKA

KNIŽNÁ BÚDKA 📖🌈

Milí rodičia, materská škola pre naše deti pripravila ,,Knižné búdky“.

Aby však spĺňali účel, pre ktorý boli vytvorené, chceme Vás všetkých poprosiť o spoluprácu. 🤝😊

Ak máte doma detské knižky, ktoré už nepotrebujete, prineste ich do vašej triedy a odovzdajte ich pani učiteľkám. 📚

My ich umiestnime do KNIŽNEJ BÚDKY, odkiaľ si ich môžu požičať tí, ktorým sa zapáčia. 🤗

KNIŽNÁ BÚDKA je domovom pre knihy, ktoré už nepotrebujete, ale zároveň môžu urobiť radosť niekomu inému. 🤍

Darujme knihám druhú šancu a podporme u detí kladný vzťah ku práci s knihou.🥰

Všetkým darcom ďakujeme. 🤍

Srdečne Vás pozývame na ochutnávku jedál z našej kuchyne 🍴👩‍🍳😋

Ochutnávka jedál z našej školskej jedálne

👩‍🍳Ochutnávka zdravých jedál z našej jedálne 🥗

Dňa 07.03.2024 si naše šikovné pani kuchárky pripravili pestrú ponuku nátierok, ovocných a zeleninových tanierov. 🥪🍎🍊🍌🫑🥒🥕

Jedlá z našej školskej jedálne sú nielen zdravé, ale aj skvele chutia 😋💛👌

Presvedčiť sa o tom mohli aj rodičia a súrodenci našich škôlkarov. Dúfame, že vám naše dobroty chutili a trochu sme vás i inšpirovali. 😉👍

Prostredníctvom fotografií sa môžete pokochať aj vy, ktorí ste nestihli prísť a ochutnať z týchto dobrôt. ☺️🥧🍇🥦 /viď. fotogaléria/

Tešíme sa opäť na ďalšie stretnutie. 🥰👨‍👩‍👧‍👦

Zber papiera

Svetový deň Downovho syndrómu

Naša materská škola sa dňa 21.03. zapojila do ,,PONOŽKOVEJ VÝZVY“ v rámci Svetového dňa Downovho syndrómu. 🧦 Rozdielne ponožky symbolizujú, že každý sme iní…A to robí svet zaujímavejším a krajším. 🫶

Cieľom akcie je šíriť osvetu o ľuďoch s Downovým syndrómom, a tak prispieť k vyššej kvalite ich života – lepšími podmienkami na vzdelanie, zamestnanie, začlenenie a prijatie spoločnosťou v každej oblasti života.

Takto spolu dokážeme šíriť porozumenie a rešpekt k rozdielnosti.🩵😊 /viď. fotogaléria/

Prednes poézie a prózy – školské kolo

📖Dňa 21.03.2024 sa v našej materskej škole uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy.

Účastníci predniesli nám krátke básničky a postarali sa tak kamarátom o pekný umelecký zážitok. Deti krásne a nebojácne recitovali, začo boli v závere odmenené diplomom a drobným darčekom. 😊

Riaditeľka otvorila toto podujatie krátkym príhovorom a následne k deťom zavítala Červená Čiapočka, ktorá deti privítala a motivovala k dnešným výkonom. 😍

Prednesu sa zúčastnilo 10 detí. Deti túto aktivitu prežívali vážne a oduševnene. Každý chcel zarecitovať čo najlepšie. Jednotlivé deti sa navzájom povzbudzovali potleskom a tak sme pomohli aj nesmelým detičkám.

Víťazi boli všetci, lebo všetci ukázali akí sú šikovní, ako vedia prednášať, ako vedia pracovať s hlasom a intonáciou. Niektoré detičky sa potrebujú zdokonaliť vo vystupovaní a v prekonávaní trémy a práve preto sú podobné akcie skvelou možnosťou ako sa prezentovať. ☺️

V závere boli deti odmenené diplomom, omaľovánkou a sladkou odmenou. Taktiež si po svojich výkonoch zaslúžene pochutnali na pripravených dobrotách od pani kucháriek.🍎🍰

🙌Víťazi v jednotlivých kategóriách:

Poézia:

3 – 4 ročné deti – Laura Sághiová

4-6 ročné deti – Laura Kovácsová, Lukáš Puškáš

Próza: Michal Václavík

Týmto sa chceme poďakovať pani učiteľkám, ktoré pripravili deti na prednes a rodičom, ktorí s deťmi nacvičovali aj v domácom prostredí.🌈🤍 /viď. fotogaléria/

Marec – mesiac knihy – Návšteva mestskej knižnice

MAREC MESIAC KNIHY – Návšteva mestskej knižnice 📚

Už roky si mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých.

V našej materskej škole sa snažíme v rámci výchovno – vzdelávacej činnosti o to, aby deti získali pozitívny vzťah k čítaniu a ku knihám ako takým. ☺️Nielen v marci, ktorý je mesiacom knihy si deti nosili svoje obľúbené knihy, z ktorých im pani učiteľky čítali. Neboli to len rozprávkové knihy 👸🫅🐉, ale často aj detské encyklopédie🤔🦒🌎, ktoré si deti najradšej prezerali. Aby sme u detí rozvíjali pozitívny vzťah ku knihám, motivujeme ich aj tým spôsobom, že každý rok navštevujeme mestskú knižnicu. Tu majú deti možnosť sa dozvedieť, že knihy sa dajú kúpiť ale aj požičať. Pani knihovníčka im vysvetlila, že požičiavanie kníh má svoje pravidlá a ako treba s knihami zaobchádzať.📖 Deti si tiež pozreli, aké knihy sa v knižnici nachádzajú. Veríme, že týmto spôsobom si deti vytvoria pozitívny vzťah ku knihám, ktorý im vydrží až do dospelosti. 😉☺️ /viď. fotogaléria/

22. marec – Svetový deň vody

💧22. marca na Svetový deň vody modrým oblečením si s deťmi každoročne pripomíname vo všetkých skupinách našej materskej školy skutočnosť, že voda je vzácna tekutina a je veľmi dôležitá pre život na Zemi. 💙

Spoločným tvorením viacerých projektov, sa deti dozvedeli všeličo o tejto vzácnej tekutine. Hlavne sa však deti dozvedeli, že vodu v prírode nesmieme znečisťovať a pitnou vodu treba šetriť. Dozvedeli sa, že voda je vzácna tekutina a je neodmysliteľnou súčasťou našich každodenných činnosti. 💦

Používame ju pri umývaní, varení či praní. Pitie čistej vody je pre ľudský organizmus najzdravšia. V priebehu dnešného dňa sme pripravili pre deti viacero aktivít smerované k uvedomeniu si významu vody v našom živote. Aktivitami sme u detí vytvárali pozitívny vzťah k vode a k nutnosti chrániť a šetriť vodou.♻️💧

Ďakujeme pani Ing. Želmíre Ružičkovej zo Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky za aktivity pod odborným vedením, školskému zdravotnému pracovníkovi Mgr. Zuzane Ciprusovej a pani učiteľkám za pripravené aktivity. ☺️🤔

Aj týmto dňom sme sa opäť presvedčili, že “voda je život” a nevyhnutne patrí k našej každodennej existencii. 💧 /viď. fotogaléria/

Výsadba stromov

Ďakujeme!🌳🌱🤝

MAREC 2024
Prejsť na začiatok