Oznam o zriadení „SCHRÁNKY DÔVERY“

Vážení rodičia, resp. zákonní zástupcovia detí,
naša materská škola neustále pracuje na skvalitňovaní poskytovania výchovno-vzdelávacieho procesu detí, ako aj ďalších služieb, ktoré s prevádzkou školy súvisia. Vaše názory sú pre nás dôležité a preto sme v priestoroch školy zriadili Schránku dôvery. Môžete do nej vhodiť svoje postrehy, pripomienky a nápady na zlepšenie fungovania materskej školy. Schránka sa nachádza v každom pavilóne na prízemí pred vstupom do šatne triedy. Bude sa vyberať každý týždeň v piatok.
Vopred ďakujeme za prejavenú dôveru a tešíme sa na vaše odkazy!

Oznam o zriadení „SCHRÁNKY DÔVERY“
Prejsť na začiatok