Rok: 2022

DECEMBER 2022

V mesiaci december nás čaká:Spoločné zdobenie interiéru – Posedenie s Mikulášom – Outdoorové aktivity – Vnímajkovia – Aktivity so Stromáčikom – Korčuliarsky výcvik predškolákov – Zdobenie vianočného stromčeka – Vianočná besiedka pre rodičov POSEDENIE S MIKULÁŠOM „Čistím, čistím čižmičky, veď už nie som maličký.Do okna ich čisté dám, urobím to celkom sám.Počuj, milý Mikuláš, iste […]

Oznam o zriadení „SCHRÁNKY DÔVERY“

Vážení rodičia, resp. zákonní zástupcovia detí, naša materská škola neustále pracuje na skvalitňovaní poskytovania výchovno-vzdelávacieho procesu detí, ako aj ďalších služieb, ktoré s prevádzkou školy súvisia. Vaše názory sú pre nás dôležité a preto sme v priestoroch školy zriadili Schránku dôvery. Môžete do nej vhodiť svoje postrehy, pripomienky a nápady na zlepšenie fungovania materskej školy. […]

OKTÓBER 2022

V mesiaci október náš čaká:Zber gaštanov pre zvieratká – Beseda so zdravotnou sestrou – Vnímajkovia – Príprava darčekov pre starých rodičov – Aktivity so Stromáčikom – Prechádzky čarovnou prírodou – Plavecký výcvik predškolákov Aktivity so StromáčikomAj tento školský rok sme sa zapojili do „Stromu života“. Založili sme školský klub Dúha, ktorý symbolizuje našu materskú školu. […]

NOVEMBER 2022

V mesiaci november náš čaká:Oslava Medzinárodného dňa MŠ – Aktivity so Stromáčikom – Beseda so zdravotnou sestrou – Vnímajkovia – Vyhodnotenie zberu gaštanov DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL Deň materských škôl sa každoročne usporadúva 4. novembra na počesť založenia prvej detskej opatrovne na území Slovenska, ktorá bola založená v Banskej Bystrici v roku 1829.Pri príležitosti Dňa materských škôl […]

SEPTEMBER 2022

V mesiaci september nás čaká: Prvý deň v škôlke – Európsky týždeň športu – Európsky týždeň mobility – Zber gaštanov PRVÝ DEŇ V ŠKÔLKEV prvý deň v škôlke sme privítali našich veľkých i malých škôlkarov. Od rána pani učiteľky pripravovali pre deti príjemné prostredie, fúkali balóny, zdobili vonkajšie priestory, pripravovali kútiky na fotenie. Touto cestou […]

Prejsť na začiatok