SEPTEMBER 2022

V mesiaci september nás čaká: Prvý deň v škôlke – Európsky týždeň športu – Európsky týždeň mobility – Zber gaštanov

PRVÝ DEŇ V ŠKÔLKE
V prvý deň v škôlke sme privítali našich veľkých i malých škôlkarov. Od rána pani učiteľky pripravovali pre deti príjemné prostredie, fúkali balóny, zdobili vonkajšie priestory, pripravovali kútiky na fotenie. Touto cestou sa deťom snažili spríjemniť tieto prvé „stresové“ chvíle a vyčariť im aspoň malý úsmev na tvári. /foto viď. fotogaléria/
My dúfame, že tento deň nebol len „obyčajným“ dňom a zostanú všetkým len príjemné spomienky.
V školskom roku 2022/2023 všetkým deťom prajeme veľa nových kamarátov, veľa zážitkov a hlavne veľa nových vedomostí.

Našim kolegom prajeme úspešný školský rok, veľa zdravia, elánu a trpezlivosti!

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU🤸‍♀️🚴‍♂️🤾‍♂️
Európsky týždeň športu je iniciatíva Európskej komisie zameraná na propagáciu športu a pohybových aktivít v celej Európe v duchu motta „Buď aktívny“ ‒ #BeActive. Cieľom je upozorniť na dôležitosť aktívneho životného štýlu pre každého a ponúknuť dospelým i deťom odrazový mostík na to, aby sa stali aktívnymi. Naša materská škola podporila Európsky týždeň športu športovými aktivitami na dopravnom ihrisku v dňoch 3.-4.10.2022. Aktivity boli zamerané na lezenie po lezeckej stene, jazdu dopravným prostriedkom po vyznačenej trase, prenášanie loptičiek na rakete cez prekážkovú dráhu, skákanie znožmo do obručí a beh so stuhou. Rodičia mohli Európsky týždeň športu podporiť účasťou na tanečnom cvičení ZUMBA. 🤩👫🙌
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto športovej akcie a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie! 🥰👍👨‍👩‍👦
/foto viď. fotogaléria/

👣EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY👣
V našej škôlke všetci vieme, že pohybovať sa na čerstvom vzduchu je zdravé. Autom sa dostaneme všade rýchlejšie a pohodlnejšie, ale pohybom pešo, či na bicykli urobíme dobrú službu svojmu zdraviu i našej Zemi. Význam ochrany ovzdušia, pohybu zdravo a bezpečne udržateľnou dopravou, sme si v čase Európskeho týždňa mobility priblížili rôznymi aktivitami.

Počas celého týždňa sa s deťmi viedli rozhovory na danú tému, na dopravnom ihrisku triedy jednotlivo využívali dopravné prostriedky, či už prinesené z domu alebo tie, ktoré má naša MŠ a konštrukčnými alebo výtvarnými aktivitami si vytvárali vlastné návrhy dopravných prostriedkov.✍️🤷‍♀️🛺 Okrem toho sa zamestnanci a rodičia s deťmi mohli zapojiť do kampane tak, že si namiesto auta zvolili iný druh dopravy do škôlky ako napr. autobus, vlak, bicykel alebo prišli pešo. 🚌🚂🚲👣 Najviac zapojené boli deti z triedy č. 2 – žltá trieda.
Ďakujeme všetkým zúčastneným za spoluprácu a dúfame, že i naďalej budeme pokračovať touto cestou a robiť prospešné veci nielen pre naše zdravie, ale i pre našu planétu, ktorá je tu i pre ďalšie generácie.🤩🙏🌎

/foto viď. fotogaléria/

SEPTEMBER 2022
Prejsť na začiatok