SEPTEMBER 2023

Prvý deň v materskej škole
04. septembra sa otvorili brány našej dúhovej školky. 🌈 Privítali sme našich veľkých i malých škôlkarov.👧🧒 Pani učiteľky od rána pripravovali pre deti príjemné prostredie, v podobe výzdoby našej škôlky alebo fotokútikov, kde si mohli zvečniť svoj prvý deň.🎈🤨 V prvý deň sa deti postupne oboznamovali s triedou, hračkami, novými pani učiteľkami a s novými kamarátmi. Dúfame, že na tento deň zostanú všetkým len príjemné spomienky a nasledujúci školský rok zvládnu s rovnakým úsmevom, s akým prišli v prvý deň.☺️
V školskom roku 2023/2024 všetkým deťom prajeme veľa nových kamarátov, veľa zážitkov a hlavne veľa vedomostí. Veríme, že sa naša škôlka stane pre nich prostredím, do ktorého budú chodiť s radosťou. 🫶
Rovnako prajeme našim kolegom úspešný školský rok, veľa zdravia, elánu a trpezlivosti. ☺️💪
Kolektív MŠ❤️🌈

SEPTEMBER 2023
Prejsť na začiatok