OKTÓBER 2023

Čo nás čaká v mesiaci Október 2023

Jesenná prechádzka prírodou – Kurinecká dubina

Jesenná prechádzka prírodou 🍂

V piatok, 20. októbra, sa vybrali naši stredniaci a veľkáci na jesennú prechádzku náučným chodníkom do Kurineckej dubiny pod odborným vedením Ing. Želmíry Ružičkovej zo Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. 😊 Počasie nám vyšlo v ústrety, ⛅️slniečko občas i vykuklo spoza oblakov , cestou lesným chodníkom sa ozývali zvuky lesných vtákov 🦉. Od pani Ružičkovej sme sa dozvedeli o Kurineckej dubine, aké stromy 🌲🌳 a živočíchy tu žijú 🕷🐞🐌🐗🦊, ako sa správať v prírode, ako prírodu chrániť a prečo je príroda dôležitá pre človeka.💚🌿 Z jesennej prechádzky sme si odniesli okrem nových zážitkov a vedomostí i nové priateľstvá.😊 Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii výletu a tešíme sa opäť na ďalšie zážitky! 🤗 /viď. fotogaléria/

Jesenná prechádzka – Mestský park

Jesenná prechádzka 🍁

Detičky z malých tried sa zúčastnili jesennej vychádzky do mestského parku. ☺️Počasie nám prialo, slniečko nás krásne hrialo 🌤 a mohli sme pozorovať obyvateľov parku 🐿🦔 a jazierka 🦆. Spoznávali sme stromy 🌲🌳, rozprávali sme sa o ochrane prírody 💚, ako nehádzať smeti na zem a obdivovali sme pestrofarebné listy. Detičky si vychádzky užili, naučili sa niečo nové a tešia na ďalšie návštevy parku. ☺️🍂Ďakujeme pani učiteľkám. /viď. fotogaléria/

Návšteva knižnice 📚

Vo štvrtok, 26. októbra, sa naši predškoláci z modrej a červenej triedy vybrali do Knižnice Mateja Hrebendu, kde bol už pre nich pripravený zaujímavý program na tému „Farebná jeseň“. 🍂🍂 Deti si vypočuli jesenný príbeh, zopakovali si charakteristické znaky tohto krásneho ročného obdobia, hádali hádanky, pomenúvali jesenné plody, ktoré sa ukrývali vo vrecúšku a na záver si mohli prezrieť niektorú z detských knižiek. ☺️📖 Ďakujeme veľmi pekne za príjemne strávené dopoludnie a tešíme sa na ďalšiu návštevu! /viď. fotogaléria/

Čo rozpráva les 🌲🌳

Dňa 27.10. sa deti v materskej škole zúčastnili environmentálneho programu s názvom Čo rozpráva les. 🪵Spoznávali príbeh semienka, z ktorého vyrástol mohutný strom. Predstavili si strom ako dom s mnohými podnájomníkmi a započúvali sa do zvukov lesa. 🍄🌲🌳🐿🦔🦉🐗 Environmentálny program bol zameraný na vytváranie pozitívneho vzťahu k prírode a na rozvoj environmentálneho cítenia a myslenia. 🍁💚 /viď. fotogaléria/

Besiedka so starými rodičmi

Október – mesiac, kedy nielen – staršia generácia s väčším záujmom či pozornosťou vníma vlastný vek a obhliada sa v spomienkach do zapísaných stránok knihy života, ale aj mladšia generácia a obzvlášť tie najmladšie ročníky si väčšmi uvedomujú opodstatnenosť a pevné miesto, ktoré v ich živote nepopierateľne a zaslúžené patrí starým či prastarým rodičom. 👵👴🧡 Mnohí z vás sa dennodenne podieľate pri výchove svojich vnúčat a mnohokrát im nahradzujete rodičov či kamarátov. Deti najlepšie vedia oceniť vašu lásku, pohladenie i vašu účasť pri spoločných hrách. Aj naša materská škola si pripravila besiedky pre starých rodičov, kde im odprezentovali básničky, pesničky, tance a spríjemnili si chvíle spoločnými aktivitami. 🧡☺️🥰 /viď. fotogaléria/

🕵️‍♀️AKTIVITY SO STROMÁČIKOM🕵️

V októbrovej výzve so Stromáčikom plnili opäť naši predškoláci 👫aktivity v exteriéri i v interiéri MŠ. 💚 V rámci aktivít poukazovali na to ☝️, ako citlivo vnímať krásu a jedinečnosť prírody, vytvorením kompozičného celku z prírodnín 🌿🍂🍁🌰 a prezentovali environmentálne aktivity triedy prostredníctvom jesenného jarmoku ☺️, v ktorom si ostatné deti mš mohli prírodninami zakúpiť ovocné dobroty. 🍎🍐🍇 /viď. fotogaléria/

Tekvičková slávnosť 🎃

🌈Tohto roku materská škola I. Hatvaniho v Rimavskej Sobote usporiadala „Tekvičkovú slávnosť“ 🎃 . Tvorivé učiteľky našej MŠ 👩‍🦰 sa prezentovali prostredníctvom burzy, kde boli v ponuke nádherné jesenné darčekové predmety🍂🎁 a „strašidelné“ maškrty pre deti. 👻 Vedúca školskej jedálne a tety kuchárky👩🏻‍🍳 potešili chuťové poháriky 😋 všetkých návštevníkov pestrofarebnými nátierkami, ovocnými a zeleninovými muffinkami a inými dobrotami. 🍎🍏🥐🍪Ďakujeme za výbornú zeleninku, ovocie a tekvičku na pečenie firme Carries.☺️ V spolupráci s rodičmi bola vyhlásená súťaž o najkrajšiu tekvičku 🎃, o najkrajšieho šarkana,🪁 o najlepšiu masku dieťaťa a o najlepšiu masku dospelého🎭. Rodičia sa aktívne zapojili do súťaží a víťaza sme vyberali z viac ako 70 tekvíc a 60 šarkanov. Samozrejme nikto neodišiel bez odmeny a cenu útechy dostal každý, kto sa zapojil do súťaže. 😊🍬 Počas celej „Tekvičkovej slávnosti“ deti a rodičov zabával veselými pesničkami populárny hudobník a zabávač – NOBO. 🎶🥳 V rámci ,,Tekvičkovej slávnosti“ sa prezentoval školský podporný tím, ktorý v prvom rade pomáha deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, rodinám v núdzi a všetkým, ktorí potrebujú pomoc, radu pri výchove a vzdelávaní dieťaťa. Tiež sa aktívne podieľajú na tvorbe kultúry materskej školy, majú poradenskú funkciu. Aktuálnym cieľom podporného tímu na školskej akcií bolo pripomenúť si „Deň materských škôl“, 4.november, ktorý je významným dňom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku, kedy bola založená prvá detská opatrovňa v Banskej Bystrici. Prítomnosť školského podporného tímu na škole má efektívny vplyv na rodičov v chápaní cieľov, funkcií materskej školy a hlavne dôležitého miesta predprimárneho vzdelávania v systéme škôl. 👍 Počasie sme dostali ako grátis, typické na „Tekvičkovú slávnosť“ – hromy, blesky, dážď aj vietor. 🌩🌬☔️Napriek tomu zábava bola výborná a z materskej školy odchádzali šťastné deti a spokojní rodičia. 🤗👧🧑 Ďakujeme pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom MŠ, deťom a rodičom za príjemne strávený čas a spoluprácu.🧡 /viď. fotogaléria/ Reportáž o nás v TV Rimava: https://www.rimava.sk/video/tv-rimava-materska-skola-na-hatvaniho-ulici-uz-tradicne-hyrila-pestrymi-farbami/

OKTÓBER 2023
Prejsť na začiatok